Μαθήματα Κατασκευής Web Σελίδων με τη Γλώσσα HTML

Γενικά

FAQ (Απαντήσεις στις ερωτήσεις σας)

Πώς Κατασκευάζονται οι Σελίδες

 1. Πώς κατασκευάζεται μια απλή Web σελίδα
 2. Ορισμός Παραγράφων
 3. Αλλαγές Γραμμών
 4. Παραπομπές (Links)
 5. Τίτλος σελίδας
 6. Πώς ορίζουμε το χρώμα του φόντου και του κειμένου της σελίδας
 7. Διάφορες μορφοποιήσεις κειμένου
 8. Λίστες (αριθμημένες και μη)
 9. Επικεφαλίδες (Headings)
 10. Στοίχιση <ALIGN>
 11. Κεντράρισμα <CENTER> (Στοίχιση στο κέντρο)
 12. Οριζόντιες Γραμμές <HR>
 13. Ειδικοί Χαρακτήρες (¥, §, ©, â) και Χαρακτήρες με Ειδικές Λειτουργίες (<, >, &, ")
 14. Ορισμός γραμματοσειρών <FONT> ... </FONT>
 15. Εισαγωγή Εικόνων και Γραφικών
 16. Εισαγωγή μιας εικόνας σαν φόντο της σελίδας
 17. Πώς βρίσκουμε τον 16εξαδικό κωδικό ενός χρώματος
 18. Γενικές Συμβουλές για την Χρήση των Γραφικών
 19. ’λλες πληροφορίες για χρώματα και γραφικά
 20. Πώς δημιουργούμε απλούς πίνακες
 21. Πώς δημιουργούμε περίπλοκους πίνακες
 22. Σελιδοποίηση με πίνακες
 23. Πώς δημιουργούμε μια φόρμα επικοινωνίας
 24. Πώς δημιουργούμε ένα site με πλαίσια (frames)
 25. Πώς δημιουργούμε ένα animated gif
 26. Πώς κάνουμε μια σελίδα να καλεί αυτόματα μια άλλη (redirection)
 27. Πώς κάνουμε μια σελίδα να καλεί κατά τακτά χρονικά διαστήματα τον εαυτό της (refresh)
 28. Πώς κάνουμε μια σελίδα να παίζει ήχο
 29. Στοίχιση με την τεχνική του διάφανου pixel
 30. Διαχείριση ομάδων κειμένου με τις BLOCKQUOTE και DIV
 31. Πώς προσθέτουμε σχόλια στον κώδικα μιας σελίδας
 32. Πώς κάνουμε διάφανο ένα γραφικό με το Paintshop Pro
 33. Πώς κάνουμε μια γραμμή κειμένου να σκρολάρει
 34. Πώς κάνουμε ένα μέρος της σελίδας (κείμενο και εικόνες) να αναβοσβήνει
 35. Πώς λειτουργούν οι παραπομπές μιας αρχικής σελίδας που βρίσκεται στον σκληρό δίσκο (ή δισκέτα) του χρήστη <BASE>
 36. Πώς κατασκευάζουμε image maps @
 37. Πώς προσθέτουμε javascripts σε μια σελίδα
 38. Πώς δημιουργούνται τα Pop Up Windows
 39. Μικρός οδηγός για τις Meta Tags
 40. Τι είναι το Robots Exclusion Protocol
 41. Πώς προσθέτουμε μια σελίδα μέσα σε μια άλλη (iframe)
 42. Τι είναι τα Stylesheets @

Τα παραπάνω κείμενα περιγράφουν τι είναι το Web, πως κατασκευάζονται οι Web σελίδες με την γλώσσα HTML. Ο οδηγός είναι γραμμένος με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων (faq). Αν είστε αρχάριος, σας συνιστούμε να διαβάσετε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις με την σειρά που παρουσιάζονται. Αν θέλετε να μάθετε για κάποιο θέμα που δεν καλύπτεται εδώ (ή θέλετε να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε κάτι), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου για να την προσθέσω στον οδηγό.

Όλες οι σελίδες του Οδηγού, είναι γραμμένες με τρόπο που να επιτρέπει την εύκολη εκτύπωση και αντιγραφή τους. Παρακαλώ, θυμηθείτε πως επιτρέπεται η αντιγραφή, μόνο για προσωπική χρήση.

Γιώργος Επιτήδειος
Συγγραφέας του Οδηγού Κατασκευής Web Σελίδων © 2005

Γιώργος Επιτήδειος © 2005


Επιστροφή στον Ελληνικό Οδηγό Χρήσης Internet